К- EKO


[/userfiles/files/recycling.png]Компанията осъзнава своята екологична отговорност и поема пълен ангажимент към своите клиенти, позващи  Лентовият капков маркуч K-drip, като гарантира и осигурява неговото обратно изкупуване, след като излезе от употреба. 

В концепцията за производство за нулеви емисии се приема, че всички входящи ресурси се считат за ценни резултати, превръщат се в крайни продукти или добавят стойност към съществуващите процеси или се отварят за нови бизнес възможности.